20 Δεκ 2009

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009, I


Ο Χριστός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος χωρίς να χάσει τη θεότητά Του για έναν και μοναδικό λόγο: για να ξανααπολαύσουμε οι άνθρωποι την υιοθεσία από τον Πατέρα. Να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού κατά χάριν, με τη δυνατότητα της κληρονομίας της Βασιλείας του Πατέρα μας. Το γράφει καθαρά ο Απόστολος Παύλος: «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. δ’ 4-5). Και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ιωάν. α’ 12)… Τώρα πια υπάρχει ο Χριστός, ο Σωτήρας του καθενός μας, που μας άνοιξε την πύλη της ελπίδας και που μας χάρισε το δώρο της υιοθεσίας… Τώρα, ναι, είμαστε τέκνα χάριτος και όχι οργής. Μέσα μας θεριεύει η ελπίδα, ζωντανεύει η χαρά, υπάρχει σωτηρία, εφάνη ο Σωτήρ…

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου