22 Μαρ 2010

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (2)

Του  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Ναυπάκτου  κ. Ιεροθέου
«Η  εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Δεσποτικοθεομητορική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι είναι Δεσποτική επειδή αναφέρεται στον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος συνελήφθη στην γαστέρα της Θεοτόκου, και Θεομητορική εορτή επειδή αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο πού συνετέλεσε στην σύλληψη και την ενανθρώπηση  του Λόγου του Θεού, δηλαδή την Παναγία…….  
  ….Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι ή αρχή όλων των Δεσποτικών εορτών. Στο απολυτίκιο της εορτής ψάλλουμε: «σήμερον  της  σωτηρίας  ημών  το  κεφάλαιον   και του απ΄ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσης...». Το περιεχόμενο της εορτής αναφέρεται στο γεγονός κατά το οποίο ο αρχάγγελος Γαβριήλ - ο άγγελος εκείνος με τον οποίο συνδέονται όλα τα γεγονότα πού έχουν σχέση με την ενανθρώπηση του Χριστού - επισκέφθηκε με εντολή του Θεού την Παναγία και την πληροφόρησε ότι έφθασε ο καιρός της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού, και ότι αυτή θα γίνει η μητέρα Του. (βλ Λουκά α', 25-26).
    Η  λέξη «ευαγγελισμός» αποτελείται από δύο επί μέρους λέξεις, ήτοι ευ και αγγελία, και δηλώνει την καλή είδηση, την καλή αγγελία. Πρόκειται για την πληροφορία πού δόθηκε διά του αρχαγγέλου ότι ο Λόγος του  Θεού  θα ενανθρωπήσει για την σωτηρία του ανθρώπου…
 …Ο αρχάγγελος Γαβριήλ απεκάλεσε την Παναγία «κεχαριτωμένη», της είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξίν» (Λουκά  α΄, 28-29). 'Η Παναγία αποκαλείται «κεχαριτωμένη» και χαρακτηρίζεται «ευλογημένη», αφού ο Θεός είναι μαζί της…
   …. Η  απάντηση  της  Παναγίας  στην πληρoφoρία του αρχαγγέλου  ότι  θα    αξιωθεί να γεννήσει τον Χριστό ήταν εκφραστική :  «Ιδού  η  δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου»( Λουκά  α', 38). Φαίνεται εδώ ή υπακοή της Παναγίας στον  λόγο  του αρχαγγέλου,  αλλά και η υπακοή της στον Θεό, για  ένα  γεγονός  που ήταν παράδοξο και παράξενο για την  ανθρώπινη  λογική. Έτσι υποτάσσει την λογική της στο Θέλημα  του  θεού…  
…Ο   Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι ευαγγελισμός του ανθρωπίνου γένους, πληροφορία ότι ενηνθρώπησε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτή η παγκόσμια εορτή πρέπει να συντέλεση στην προσωπική εορτή, στον προσωπικό ευαγγελισμό. Πρέπει να δεχθούμε τα  προοίμια της  σωτηρίας   μας, πού είναι η μεγαλύτερη είδηση στην ζωή  μας.»
Από  το  βιβλίο «Οι  Δεσποτικές  Εορτές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου