7 Φεβ 2013

Ο αββάς Ζήνων και ο νηστευτής


Σέ μια κωμόπολη ζούσε κάποιος που τόσο πολύ νήστευε, ώστε όλοι να τον διαφημίζουν σαν μεγάλο νηστευτή.
Η φήμη του έφθασε και στον αββά Ζήνωνα. Τότε ο αββάς τον κάλεσε κο­ντά του.
Εκείνος ήρθε. Χαιρετήθηκαν καί κάθησαν. Ο αββάς άρχισε το εργόχειρο του και η ώρα περνούσε σε απόλυτη σιω­πή. Ο νηστευτής, μη μπορώντας να μιλήση, άρχισε να στενοχωρήται και ν’ αδημονή. Στό τέλος δεν άντεξε καί είπε:
- Ευχήσου για μένα, αββά, γιατί θέλω να φύγω.
- Γιατί; τον ρώτησε εκείνος.
- Νιώθω σφίξιμο στην καρδιά μου καί δεν ξέρω τι συμβαίνει.

Όταν ήμουν στον κόσμο νήστευα μέχρι το βράδυ και δεν ένιω­θα καμμιά δυσκολία. Εδώ στην έρημο δεν αντέχω.

- Στον κόσμο, του απαντά ο αββάς, από τα αυτιά σου τρεφό­σουν. Σε έτρεφαν οι έπαινοι των ανθρώπων. Πήγαινε λοιπόν και, όπως οι άλλοι, να κάνης κάθε μέρα ενάτη (δηλ. να γευματίζης μια φορά στις τρεις το απόγευμα).
Ο νηστευτής πήγε στον κόσμο και με δυσκολία και θλίψη περί­μενε την ώρα του φαγητού, ενώ άλλοτε με ευκολία νήστευε μέχρι το βράδυ. Το διαπίστωσαν αυτό οι γνωστοί του και έλε­γαν μεταξύ τους:
- Φαίνεται ότι δαιμόνιο τον κυρίευσε.

Λυπημένος εκείνος πήγε στον αββά Ζήνωνα και του περιέ­γραψε τη νέα κατάσταση. Και ο γέροντας του είπε:
- Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Αυτό είναι το θέλημα του
Θεού. Μακριά από τους επαίνους να εργάζεσαι μυστικά και με
κόπο την αρετή.


ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ
http://proskynitis.blogspot.com/2011/12/blog-post_02.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου