2 Ιαν 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11 Ιανουαρίου 2019
Θέμα: «Internet: ένα ποδήλατο χωρίς φρένα»
Εισηγήτρια: Χαλκιά Μαρία, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ψηφιακού Μάρκετιγκ από την Google
18 Ιανουαρίου 2019
Θέμα: «Οι αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου στη σωματική υγεία των παιδιών»
Εισηγήτρια: Πατσούρου Ευφροσύνη, Παιδίατρος
25 Ιανουαρίου 2019
Θέμα: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία – Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς»
Εισηγήτρια: Καραμήτσου Χαρά, Παθολόγος λόγου και ομιλίας, M.R.S.C.L.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου