31 Δεκ 2009

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς


Τὴν ἱερατικὴν στολὴν ἀμπεχόμενος
τριάδος υπέρμαχε Βασίλειε,
θρόνῳ παρέστης δικαστικῶ, προκινδυνεύων
τῆς πίστεως. Καὶ ἀθλητικὴν ἔνστασιν
ἐπιδειξάμενος, θυμὸν ἐπάρχου κατήσχυνας,
θρασυνομένου τῶ κράτει τῆς ἀσεβείας.
Καὶ σπλάχνων ἐκτομὴν ἀπειλοῦντος,
προθύμως ταῦτα προέκρινας. Καὶ μάρτυς
γενόμενος τῆ προαιρέσει,
τὸν στέφανον ἀνεδήσω τῆς νίκης
παρὰ Χριστοῦ, τοῦ ἔχοντος τὸ μέγα ἔλεος.

Απόδοση
Την ιερατική στολή ντύθηκες Βασίλειε, της Τριάδος μαχητή, σε δικαστήριο στάθηκες μπροστά με κίνδυνο επικείμενο για την πίστη. Αντιστάθηκες σαν αγωνιστής και ντρόπιασες το θυμό του επάρχου, που αποθρασυνόταν υπό το κράτος της ασεβείας. Σε απείλησε να σου βγάλει τα σπλάχνα και συ το προτίμησες. Έτοιμος φάνηκες για το μαρτύριο κι έτσι στεφανώθηκες με της νίκης τον στέφανο απ’ το Χριστό, που έχει το μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου