25 Ιουν 2012

Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, "Η αίρεσις της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης διά της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου"


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ διά πνευματικούς λόγους ὑποβάλλει εἰς τούς περιποθήτους καί ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τήν συνημμένην ἐργασίαν διά τήν κατάγνωσιν τῆς αἱρέσεως καί κακοδοξίας τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς Θείας δικαιοσύνης διά τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐργασία αὐτή δωρεάν διά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς θά προσφέρεται εἰς τούς αἰτούντας διά τοῦ κυκλοφορηθέντος σχετικοῦ βιβλίου. Παρέχεται δέ ἡ ἄδεια ἀναδημοσιεύσεως ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει μέ ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεως.
Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ_Σταυρική Θυσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου